Ontwerp door Omego

ons aanbod

Tel. +31 (0)10 30 32 808
Korhoenlaan 5
3136 ST, Vlaardingen
Experts onder elkaar.

Over ons

De naam Salus:

In het oude Romeinse rijk stond Salus voor “Gezondheid en welvaart voor de republiek van Rome” – Salus publica populi Romani.

Voor ons als groep betekent dit in het heden:

“Rijk aan kennis en ervaring” – divites in scientia et experientia

Over Salus Advies

Salus Advies is een ervaren geïntegreerd adviesbureau op het gebied van de gebouwde en industriële omgeving. De verschillende activiteiten zijn verdeeld in bouwkunde, bouwfysica, bouweconomie, brandveiligheid, procesautomatisering voor vastgoedbeheer, NEN­ keuringen en milieu. De activiteiten vinden zowel in het binnen- als in het buitenland plaats.

Het belang van samenwerking tussen diverse partners­ en geassocieerde bedrijven is evident. Het concept van “One Stop Shopping”, waarbij techniek, milieu, beheer, onderhoud, bemiddeling bij overdracht van onroerend goed en projectmanagement wordt gecombineerd, zijn de sterkste punten van de onderneming. Daarbij blijven individuele, vakgerichte activiteiten zoals de NEN- keuringen mogelijk.

Door het onder een naam onderbrengen van de verschillende vakdisciplines zijn de lijnen kort en treedt er een synergie effect op.

Beleid

Gelet op onze internationale opdrachtgevers zijn een directie­ en integriteitsverklaring en milieu verantwoord ondernemen (MVO) integraal opgenomen in ons beleid.

Diensten

U kunt een onderwerp selecteren om te zien waar we gespecialiseerd in zijn.

Alternatieve energie

Asbest

Bouweconomie

Bouwfysica

Bouwkunde

Brandveiligheid

IT en automatisering

Milieu

NEN-keuringen

Sloop

Alternatieve energie en productontwikkeling

Installaties voor opwekking warm water en elektriciteit, producten voor warmte en isolatie.

Asbest

Inventarisaties(SC­540), bemonstering, saneringsplannen, vergunningen, aanbestedingen, projectmanagement bij turn arounds, contra expertise.

Bouweconomie

Meerjaren onderhoudsbegrotingen MJOB en MJOP, uittrekken en uitvoeren jaarplannen, begroting en evaluatie bouwkosten.

Bouwkunde

Onderzoek bouwgebreken, opnemen conditiemetingen, metingen conform NEN 2767( t.b.v. MJOB en MJOP), voorbereiding renovatie en onderhoud, opstellen werkomschrijving en bestekken, aanbestedingen en opdrachtverstrekkingen, opleveringen, bouwbegeleiding, Acad tekenwerk.

Brandveiligheid

Inspecties brandoverslag, rookwering, compartimentering, vluchtwegen, BMI’s (brandmeldinstallaties), contra expertise, bestekken, begeleiding uitvoering, jaarlijkse onderhoud inspecties.

Bouwfysica

Thermische bruggen, vochtklachten, isolatie, geluid, thermografisch onderzoek , energieprestatie (EPC).

Referenties:

Gebouwde omgeving:
AMVEST, Achmea, DeltaLloyd, Talis, Maasdelta groep, Woonvisie

Sloop

Inventarisatie materialen, chemische verontreinigingen, veiligheid, sloop en VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) plannen, (internationale­) selectie en aanbesteding, begeleiding en projectmanagement, waste yard management (opbrengsten rest materialen) en waste area management.

Referenties:

Industriële omgeving:
Micro Chemie Kemira OCI - Projectmanagement sloop, veligheid en milieu.
Evonik Carbon Black Nederland - Inventarisatie, bestek, internationalie aanbesteding en projectmanagement sloop, veiligheid en milieu.
Schotte B.V. - Sloop en VGWM plannen diverse werken binnen Europa.
Abbott vestiging Weesp
Unilever - Begeleiding sloop vestiging Calvé Delft.

Gebouwde omgeving:
Woonvisie Ridderkerk - Sloopbestekken en onderzoeken voor te amoveren complexen.
Maasdelta groep te Spijkenisse - Sloop diverse complexen "Burgermeesterwijk" te Maassluis
SDB Leidschendan - Inventarisatie hergebruik bouw en sloopafval en sloopbestek "de Eschpoort" Zwolle.

NEN-Keuringen

Keuringen arbeidsmiddelen NEN­3140, ingebruikname en periodieke installatiekeuringen NEN­ 1010, conditiemetingen bouw en installaties NEN2767, keuringen ladders, trappen en rolsteigers NEN2484 en NEN­EN 1004.

Informatie technologie en automatisering

Vervaardigen websites en webhosting, domeinbeheer, e-mail en agenda. Procesautomatisering voor vastgoedbeheer, waarbij onderhoud van vastgoed eenvoudig beheerd kan worden vanaf tablet, smartphone of pc.

Milieu

Fijn stof, MMMF (Man Made Mineral Fibres), katalysatoren, schimmels en bacteriën, legionella, water, bodem.

Referenties:

Industriële omgeving:
Total Zrefinery - Onderzoek binnenlucht gebouwen en main control room.
Air liquide - Onderzoek binnenlucht kantoor en controle kamer.
Shell Nederland - Onderzoek binnen lucht kantoor Botlek.

Gebouwde omgeving:
SFB/van 't Hof Rijnland - Onderzoen binnenlucht woningen.
Talis Nijmegen - Onderzoek binnenlucht diverse woningen
Woningpartners/Havestede Rottedam - Complexmatig onderzoek hout aantastende schimmels begane grondvloeren.
WTC Beurs Rotterdam - Legionella beheersplan
Woonvisie Ridderkerk - Onderzoek en beheersplan legionella zorgcentrum
Leger des Heils - Onderzoek en beheersplannen legionella in diverse panden Den Haag en omstreken.
DIG Architecten - Onderzoek hout aantastende schimmels en conservering advies boerderij Zeist.

Partners

Ondernemingen die via Salusgroep diensten aanbieden.

Salus Advies Brandveiligheid B.V.

Is een nieuw opgezet adviesbureau op het gebied van brandveiligheid. Zij inspecteert constructies en installaties, adviseert en maakt bestekken ter verbetering van de brand- en rookveiligheid van voornamelijk bestaande objecten. Salus ABV vervaardigt en onderhoudt logboeken en voert tussentijdse inspecties uit. Er worden tags geplaatst op alle brandwerende onderdelen, zodat deze ook gedurende de levensduur van het object geïnspecteerd en onderhouden kunnen worden.

Fortris-RMC B.V.

Is een geïntegreerd adviesbureau voor de gebouwde, maritieme en industriële omgeving op het gebied van sloop ,milieu, bouwkunde, bouwfysica, bouw economie(MJOP en MJOB) , energie indexering van woningen en gebouwen, alternatieve energievoorziening en productontwikkeling. Fortris­RMC is ontstaan door het samengaan van Roest Milieuconsultants en Fortris Bouwkundig Adviesbureau. Er worden diverse NEN keuringen, infrarood onderzoeken en contra expertises uitgevoerd. Tevens wordt Fortris- RMC ingezet om projecten te begeleiden en op te leveren.

REC Roest Environment Control B.V.

Is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van asbest in de gebouwde, maritieme en industriële omgeving. REC is een zelfstandige onderneming voort gekomen uit Roest Milieuconsultants. REC onderzoekt, geeft onafhankelijk advies, maakt bestekken en kostencalculaties. Begeleiding vindt plaats in situaties waarbij hulp nodig is van een deskundige.

Omego

Is een bedrijf gespecialiseerd in front-end design en alles wat daar bij komt kijken. Van webhosting tot maatwerk voor uw online profiel, alsook deskundig advies voor een logische IT infrastructuur voor uw onderneming. We streven er naar zoveel mogelijk belangrijke online zaken voor uw onderneming te regelen.

Alle velden dienen ingevuld te worden

Contact

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in wat we doen? Neem gerust contact met ons op!

Naam*

Email*

Bericht*

Salusgroep BV

Korhoenlaan 5

3136 ST, Vlaardingen

+31 (0)10 30 32 808